شیراز: خیابان تختی (شهناز سابق)
info@arg-hotel.com
32228989 - (071)

لیست قیمت

نوع اتاق

قیمت

  • یک تخته
  • 9170000

  • دو تخته
  • 14270000

  • سه تخته
  • 19060000

  • چهار تخته
  • 23850000

Top
هتل ارگ شیراز

کلیه حقوق این سایت متعلق به هتل ارگ شیراز می باشد.